Datum stránky: 3.7.2017

Zahájeny práce na stavebních úpravách šaten a zázemí  tělocvičny v budově ZŠ TGM Vimperk č.p.268

Se začátkem letošních školních prázdnin byly zahájeny práce spojené se stavebními úpravami zázemí tělocvičny v budově ZŠ TGM Vimperk v ulici. 1.máje 268. Potřeba úpravy stávajících šaten, hygienických zařízení a kabinetu TV byla vedením ZŠ TGM již několik let avizována jak s ohledem na stáří zařízení a opotřebovanost jeho vybavení, tak na požadavky vyplývající z nových hygienických předpisů. V roce 2016 bylo tedy městem Vimperk zadáno zpracování příslušné projektové dokumentace a byly hledány možnosti pro získání dotační podpory na realizaci tohoto projektu. Ačkoliv byla podaná žádost o dotaci nakonec neúspěšná, přesto se podařilo v rozpočtu města nalézt dostatek finančních prostředků na to, aby mohla být akce s celkovými náklady 1.785.316,20 Kč zrealizována již v letošním roce a bez jakékoliv dotační podpory. V rámci stavebních úprav bude provedena zejména obnova hygienických zařízení vč. jejich vybavení novými zařizovacími předměty, výměna či renovace podlahových krytin, rekonstrukce elektroinstalace a vzduchotechniky a v celé sekci zázemí tělocvičny budou vyměněna okna vč. hlavních vstupních dveří. Stavební práce na základě výběrového řízení provádí prachatická stavební firma Pavel Petrášek a práce by měly být ukončeny nejpozději do 31.8.2017.

Se začátkem nového školního roku tak vejde v užívání rekonstruované zázemí tělocvičny, která patří k nejhojněji využívaným sportovním zařízením ve Vimperku a které by se díky vložené investici mělo svým vzhledem i užitnými vlastnostmi posunout na úroveň současného standardu.

Alena Szabová – odbor investic a údržby

Aktuality

16.7.2019

Upozornění pro vlastníky památkově chráněných nemovitostí nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk

Upozorňujeme všechny vlastníky památkově chráněných objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk, kteří plánují realizaci obnovy svých památek na rok 2020, že pro možnost čerpání dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace MPR a MPZ je nezbytně nutné oznámit svůj zájem o zařazení do citovaného Programu nejpozději do konce října 2019.

14.11.2011

Odbor investic a údržby MÚ Vimperk

archív

Akce ve Vimperku