Datum stránky: 3.7.2017

Zahájeny práce na stavebních úpravách šaten a zázemí  tělocvičny v budově ZŠ TGM Vimperk č.p.268

Se začátkem letošních školních prázdnin byly zahájeny práce spojené se stavebními úpravami zázemí tělocvičny v budově ZŠ TGM Vimperk v ulici. 1.máje 268. Potřeba úpravy stávajících šaten, hygienických zařízení a kabinetu TV byla vedením ZŠ TGM již několik let avizována jak s ohledem na stáří zařízení a opotřebovanost jeho vybavení, tak na požadavky vyplývající z nových hygienických předpisů. V roce 2016 bylo tedy městem Vimperk zadáno zpracování příslušné projektové dokumentace a byly hledány možnosti pro získání dotační podpory na realizaci tohoto projektu. Ačkoliv byla podaná žádost o dotaci nakonec neúspěšná, přesto se podařilo v rozpočtu města nalézt dostatek finančních prostředků na to, aby mohla být akce s celkovými náklady 1.785.316,20 Kč zrealizována již v letošním roce a bez jakékoliv dotační podpory. V rámci stavebních úprav bude provedena zejména obnova hygienických zařízení vč. jejich vybavení novými zařizovacími předměty, výměna či renovace podlahových krytin, rekonstrukce elektroinstalace a vzduchotechniky a v celé sekci zázemí tělocvičny budou vyměněna okna vč. hlavních vstupních dveří. Stavební práce na základě výběrového řízení provádí prachatická stavební firma Pavel Petrášek a práce by měly být ukončeny nejpozději do 31.8.2017.

Se začátkem nového školního roku tak vejde v užívání rekonstruované zázemí tělocvičny, která patří k nejhojněji využívaným sportovním zařízením ve Vimperku a které by se díky vložené investici mělo svým vzhledem i užitnými vlastnostmi posunout na úroveň současného standardu.

Alena Szabová – odbor investic a údržby