Datum stránky: 15.6.2018

Zahájena rekonstrukce kuchyně v Základní škole T. G. Masaryka ve Vimperku

S koncem první červnové dekády ukončila na více než tři měsíce svůj provoz školní kuchyně v Základní škole T. G. Masaryka ve Vimperku. Důvodem této dočasné výluky v provozu  kuchyně je zahájení její rekonstrukce, o kterou vedení ZŠ TGM na základě požadavků a připomínek hygieniků i na základě neuspokojivých výsledků různých revizí usilovalo již několik let.  Po zajištění nezbytné projektové přípravy a stavebního povolení se pro letošní rok podařilo v městském rozpočtu vyčlenit celkem 12 miliónů korun, jež jsou prioritně určeny na pokrytí veškerých nákladů spojených s touto stavební akcí. Zrekonstruovány budou prostory varny, jídelny i kuchyňského zázemí, do něhož bude v rámci rekonstrukce konečně zřízen samostatný vstup určený pro zajištění možnosti provádění zcela odděleného zásobování kuchyně.

Cena za stavební rekonstrukci kuchyně, jídelny a kuchyňského zázemí by měla dle uzavřené smlouvy o dílo činit  cca 9,32 mil. Kč a práce by měly být ukončeny nejpozději do 30.9.2018.

V souvislosti s tím musíme připomenout, že drtivá většina finančních nákladů této stavby zůstane oku případných kritiků vysoké ceny tohoto díla skryta, a to zejména v nových konstrukcích podlah či v nákladných opatřeních proti pronikání zemní vlhkosti, jež budou  plnit svou funkci pod novými podlahami, omítkami či novými obklady stěn. Další významnou část investovaných prostředků pohltí  nová okna a dveře, stropní podhledy, nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny a velmi drahá technologie zcela nové vzduchotechniky.

Proto zůstane skutečností, že se z pohledu běžného strávníka nic zásadního nezmění. V nezměněné stavební dispozici  bude v jídelně uvítán pouze modernějším a příjemnějším prostředím s novými okny, opravenými omítkami, novou podlahovou krytinou či obklady stěn a novým stropním podhledem. To, co je základem a hlavním cílem rekonstrukce, se totiž týká hlavně a zejména prostředí varny vč. jejího zázemí, a to z důvodu potřeby uvedení těchto prostor do souladu s aktuálními předpisy a standardy v oblasti zajišťování školního stravování.

Opomenout přitom nelze ani skutečnost, že s ohledem na zahájenou stavební rekonstrukci dojde také k výměně převážné většiny kuchyňských spotřebičů, mycích, pracovních  a odkládacích stolů a prakticky ke kompletní výměně dožilého vybavení všech skladů. Tato samostatně řešená zakázka, avšak přesto zcela nezbytná akce související s představenou rekonstrukcí, vyjde město na dalších takřka 1,48 mil. Kč.

Současné očekávané náklady na rekonstrukci kuchyně v ZŠ TGM tedy představují celkem cca 10,8 mil.Kč, což ovšem neznamená, že tato suma nutně musí být konečná. Rekonstrukce objektů jsou v oblasti návrhů a rozpočtů ve stavební praxi všeobecně  hodnoceny jako nevyzpytatelné a zrádné, a tak i v tomto případě všichni odpovědní pracovníci města i školy s jistým napětím očekávají, jaký stav původních konstrukcí kuchyně bude odhalen při bouracích pracích a zda tato zjištění negativně neovlivní rozsah plánovaných stavebních zásahů. Zkušenosti z realizace jiných staveb charakteru rekonstrukcí v tomto ohledu mnohdy varují před přílišným optimismem.

Ať už tak či onak, rekonstrukce byla zahájena a musí být i dokončena.

Právě proto věříme, že bez ohledu na to, co všechno nám právě tato rekonstrukce přinese či nepřinese,  bude nakonec všem věrným strávníkům v zrekonstruované školní jídelně již na podzim chutnat minimálně stejně dobře jako před rekonstrukcí. A bude-li díky modernějšímu a příjemnějšímu prostředí všem chutnat lépe, pak to bude jenom dobře.

Alena Szabová – odbor investic a údržby