Datum stránky: 4.10.2017

Vimperská hasičská zbrojnice v Kaplířově ulici

S koncem září byla ukončena realizace opravy fasády objektu hasičské zbrojnice ve Vimperku, jež zahrnovala kromě oprav a nového nátěru fasády také výměnu dřevěných oken a vstupních dveří, opravu hromosvodu a opravu a nátěry klempířských prvků a garážových vrat.

Práce za 399.392,-Kč vč.DPH pro město zajišťovala stavební firma TVInvest,s.r.o., Vlachovo Březí. Tato akce byla podpořena dotací Jihočeského kraje  poskytnutou z dotačního programu Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje, jež v daném případě představovala částku 100.000,-Kč.

S dotační podporou Jihočeského kraje se tak podařilo opravit plášť budovy, která by s ohledem na jiné investiční priority města na svou opravu pravděpodobně ještě delší čas čekala.                                                                            

 Alena Szabová – odbor investic a údržby

Vimperská hasičská zbrojnice v Kaplířově ulici
Vimperská hasičská zbrojnice v Kaplířově ulici
Vimperská hasičská zbrojnice v Kaplířově ulici