Datum stránky: 12.9.2019

Upozornění

Upozorňujeme občany, že z důvodu provádění stavby „Vimperk, ulice Klostermannova - teplovodní přípojka pro č.p. 368 a 369“  bude pro pěší uzavřen chodník spojující ulici Palackého a ulici Klostermannova (od domu č.p. 370 v Palackého ulici k domu č.p.368 v ulici Klostermannova).

V průběhu realizace této stavby nebude možné parkovat vozidla před čp. 368 v ulici  Klostermannova, proto je nezbytné, aby zde parkující obyvatelé včas přeparkovali svoje vozidla, a to nejpozději do 16.9.2019 - 8.00 hod., kdy proběhne předání staveniště zhotoviteli stavby a dojde k vymezení a zajištění prostoru staveniště.

V souvislosti s touto akcí upozorňujeme občany na potřebu dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti staveniště.

Stavba bude probíhat v období od 16.09.2019 do 11.10.2019


Odbor investic a údržby města Vimperk
Tel. 388 402 266