Datum stránky: 16.7.2019

Upozornění pro vlastníky památkově chráněných nemovitostí nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk

Upozorňujeme všechny vlastníky památkově chráněných objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk, kteří plánují realizaci obnovy svých památek na rok 2020, že pro možnost čerpání dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace MPR a MPZ je nezbytně nutné oznámit svůj zájem o zařazení do citovaného Programu nejpozději do konce října 2019. Podmínkou pro zařazení do Programu je vydané závazné stanovisko místně příslušného orgánu státní památkové péče (MěÚ Vimperk – odbor školství, kultury a CR) a odborně stanovený odhad či rozpočet plánované obnovy (u akcí nad 1 mil. Kč potvrzený projektantem či stavení firmou).

Kontaktní pracovník města Vimperk pro administraci Programu regenerace MPZ Vimperk: Alena Szabová - odbor investic a údržby, tel.: 388 402 266, 725 111 854, e-mail: alena.szabova@mesto.vimperk.cz).

Alena Szabová – odbor investic a údržby města