Datum stránky: 31.8.2017

Ukončena obnova dalšího úseku vimperských hradeb

V rámci Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk 2017 byla v letošním roce provedena obnova dalšího úseku vimperského městského opevnění, a to úseku nacházejícího se nad Pivovarskou ulicí v jižním svahu pod zámkem. S využitím výše zmíněného dotačního programu se podařilo zajistit této stavební akci za 237.867,-Kč vč DPH finanční podporu Ministerstva kultury ve výši 98.000,-Kč. Práce, které prováděla stavební firma TVInvest, s.r.o. z Vlachova Březí, byly průběžně kontrolovány nejen pověřenými pracovníky města, ale též příslušnými orgány státní památkové péče, jimiž byla v daném případě striktně stanovena technologie vlastního provádění opravy za použití tradičních materiálů.

Práce na obnově zmíněného úseku městského opevnění byly ukončeny dne 25.8.2017, kdy došlo k protokolárnímu předání provedených prací městu. Lze konstatovat, že realizace díla značně omezila možnost případného spadu uvolněných kamenů ze zdiva opevnění na přilehlou komunikaci. Přispěla ovšem nejen k zajištění bezpečného pohybu osob i vozidel na komunikaci pod hradbami, ale též k zachování pozůstatků významné a velmi ceněné součásti kulturního dědictví našich předků.

 

Alena Szabová
odbor investic a údržby města