Datum stránky: 12.9.2013

Jihočeský kraj LOGO

Rekonstrukce víceúčelového hřiště
ZŠ Smetanova

V roce 2013 získalo Město Vimperk finanční podporu z grantového programu Jihočeského kraje - Rekonstrukce stávajících sportovišť, a to ve výši 340.000 Kč. Tyto prostředky byly použity na rekonstrukci stávajícího zcela nevyhovujícího hřiště u ZŠ Smetanova. Toto pískové a travou prorůstající hřiště neodpovídalo současným standardním potřebám výuky TV ani provozování volnočasových i organizovaných sportovních aktivit mládeže i dospělých.

V rámci projektu bylo provedeno odtěžení stávajících vrchních vrstev hřiště a rozšíření jeho stávající plochy, položení drenážního systému zajišťujícího odvodnění rekonstruované sportovní plochy, navážka a hutnění skladby nového podkladu hřiště, olemování hřiště obrubníky a provedení nového asfaltového povrchu sportovní plochy. Součástí projektu bylo zabudování pouzder pro budoucí oplocení hřiště, chodník kolem hřiště a úprava zadního vjezdu ke hřišti.

Celkové náklady projektu činili 804.788 Kč a přidělená finanční podpora Jihočeského kraje představovala v rámci realizace projektu významnou vítanou pomoc.

 

Marcela Kobrová

Odbor investic a údržby města Vimperk

Původní stav

Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Smetanova

Stav po rekonstrukci

Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Smetanova