Datum stránky: 19.6.2014

Rekonstrukce autobusové zastávky Vimperk, sídliště

 

Upozorňujeme všechny občany, že v období července a srpna proběhne rekonstrukce autobusové zastávky Vimperk, sídliště. Stávající čekárna vč. rozpadajícího se dláždění bude demontována a odstraněna. Na stejném místě pak bude vybudována nová zpevněná plocha a dojde k osazení nové konstrukce čekárny. V případě nové čekárny se bude jednat o shodný typ s čekárnou umístěnou v ulici Špidrova (naproti areálu firmy Rhode&Schwarz), neboť je záměrem  architektonicky sjednotit všechny autobusové zastávky nacházející se na  území města. V období výstavby je nutné, aby veřejnost při pohybu v blízkosti staveniště dbala zvýšené opatrnosti a aby  nevstupovala do stavbou vymezeného prostoru.

 

Projekt rekonstrukce AZ Vimperk, sídliště je podpořen grantem Jihočeského kraje a jeho realizace je v souladu s plánem Jihočeského kraje na zkvalitnění regionální i místní dopravní infrastruktury.

 

 Rekonstrukce autobusové zastávky Vimperk, sídliště

 

Alena Szabová

odbor investic a údržby města