Datum stránky: 27.7.2015

Program regenerace MPZ Vimperk 2016

Upozorňujeme všechny vlastníky nemovitých kulturních památek nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk, že pro možnost čerpání finanční podpory z Ministerstva kultury pro rok 2016 v rámci Programu regenerace MPZ je nutné oznámit záměr obnovy památkově chráněných objektů odboru investic a údržby Města Vimperk , a to nejpozději do 30.09.2015.

Vhodnými akcemi pro zařazení do PR MPZ Vimperk 2016 jsou akce, jejichž záměrem je uchování památkové hodnoty objektů, tj. obnovy plášťů budov (fasády, střechy, okna, dveře, apod.) i historicky a architektonicky cenných interiérových konstrukcí (historické interiéry, schodiště, průjezdy, sklepení, apod.).

Akce charakteru modernizací, nástavby, přístavby, vestavby či úpravy a rekonstrukce vnitřních instalací nejsou v rámci Programu podporovány.

Každý zájemce o čerpání prostředků z Programu regenerace MPZ 2016 musí v uvedeném termínu předložit platné závazné stanovisko orgánů státní památkové péče; stanovisko (povolení, ohlášení) stavebního úřadu; 3-4 fotografie památky a její části, jíž se obnova bude týkat, a sdělit odhad nákladů obnovy (při nákladech nad 1.000.000,- Kč nutno doložit odborný položkový rozpočet akce potvrzený projektantem či odbornou stavební firmou).

Doplňující informace k Programu regenerace MPZ sdělí každému zájemci o čerpání prostředků Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek na území MPZ Vimperk kontaktní pracovník Města Vimperk:

Alena Szabová
tel.: 388 402 266 / 725 111 854
e-mail: alena.szabova@mesto.vimperk.cz

 

Alena Szabová
odbor investic a údržby města Vimperk

Aktuality

16.7.2019

Upozornění pro vlastníky památkově chráněných nemovitostí nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk

Upozorňujeme všechny vlastníky památkově chráněných objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk, kteří plánují realizaci obnovy svých památek na rok 2020, že pro možnost čerpání dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace MPR a MPZ je nezbytně nutné oznámit svůj zájem o zařazení do citovaného Programu nejpozději do konce října 2019.

14.11.2011

Odbor investic a údržby MÚ Vimperk

archív

Akce ve Vimperku