Datum stránky: 27.7.2015

Program regenerace MPZ Vimperk 2016

Upozorňujeme všechny vlastníky nemovitých kulturních památek nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk, že pro možnost čerpání finanční podpory z Ministerstva kultury pro rok 2016 v rámci Programu regenerace MPZ je nutné oznámit záměr obnovy památkově chráněných objektů odboru investic a údržby Města Vimperk , a to nejpozději do 30.09.2015.

Vhodnými akcemi pro zařazení do PR MPZ Vimperk 2016 jsou akce, jejichž záměrem je uchování památkové hodnoty objektů, tj. obnovy plášťů budov (fasády, střechy, okna, dveře, apod.) i historicky a architektonicky cenných interiérových konstrukcí (historické interiéry, schodiště, průjezdy, sklepení, apod.).

Akce charakteru modernizací, nástavby, přístavby, vestavby či úpravy a rekonstrukce vnitřních instalací nejsou v rámci Programu podporovány.

Každý zájemce o čerpání prostředků z Programu regenerace MPZ 2016 musí v uvedeném termínu předložit platné závazné stanovisko orgánů státní památkové péče; stanovisko (povolení, ohlášení) stavebního úřadu; 3-4 fotografie památky a její části, jíž se obnova bude týkat, a sdělit odhad nákladů obnovy (při nákladech nad 1.000.000,- Kč nutno doložit odborný položkový rozpočet akce potvrzený projektantem či odbornou stavební firmou).

Doplňující informace k Programu regenerace MPZ sdělí každému zájemci o čerpání prostředků Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek na území MPZ Vimperk kontaktní pracovník Města Vimperk:

Alena Szabová
tel.: 388 402 266 / 725 111 854
e-mail: alena.szabova@mesto.vimperk.cz

 

Alena Szabová
odbor investic a údržby města Vimperk

Aktuality

4.6.2020

Obnova objektů kulturního dědictví s využitím dotací Jihočeského kraje

V letošním roce požádalo město Vimperk Jihočeský kraj v rámci dotačního programu Kulturní dědictví o poskytnutí dotace na realizaci výměny střešní krytiny na kapli ve Sklářích a na provedení obnovy kruchty v kostele sv. Bartoloměje. Obě podané žádosti byly úspěšné

archív

Akce ve Vimperku