Datum stránky: 7.2.2019

Program regenerace Městské památkové zóny Vimperk - Výzva pro rok 2019

Město Vimperk vyhlašuje dotační program Program regenerace MPZ Vimperk na rok 2019, umožňující žádat o dotaci na obnovu kulturních památek nacházejících se na území MPZ Vimperk. Podmínky programu a informace pro žadatele o dotaci jsou uvedeny v Pravidlech uvedeného dotačního programu, jejichž znění je i s přílohami uveřejněno na úřední desce MěÚ Vimperk. Žádosti o dotace budou přijímány do 20.2.2019.

Dokumenty:

Dotační program – Program regenerace Městské památkové zóny; Výzva pro rok 2019 PDF
Příloha č.1 - Žádost DOC
Příloha č.2 - závěrečné vyúčtování DOC
Příloha č.3 - Vzor smlouvy PDF