Datum stránky: 16.9.2014

Program regenerace Městské památkové zóny Vimperk 2015

Upozorňujeme všechny vlastníky památkově chráněných objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk na skutečnost, že město Vimperk v rámci péče o stav Městské památkové zóny Vimperk zahájilo práce na přípravě žádosti o dotaci z Programu regenerace MPR a MPZ 2015.

 

V této souvislosti jsou přijímány náměty pro zařazení jednotlivých akcí obnovy do zpracovávaného Anketního dotazníku.

Podmínkou pro zařazení akce do Programu regenerace MPZ Vimperk 2015 je vydané závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče a připravenost akce z pohledu stavebního zákona (SP, ohlášení,apod.).

 

Zájem o účast v PR MPZ Vimperk 2015 je nutno v dostatečném časovém předstihu sdělit odpovědnému pracovníkovi města Vimperk, a to spolu s jasnou identifikací objektu obnovy, popisem zamýšlených prací v r.2015 vč. hrubého odhadu jejich nákladů  a se sdělením stavu připravenosti akce z hlediska požadovaných vydaných povolení a stanovisek ( v případě již vydaných povolení ocitovat jejich č.j. a datum vydání).

Kontakt: Alena Szabová, odbor investic a údržby města Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk, tel.: 388 402 266, 607 785 354, e-mail: alena.szabova@mesto.vimperk.cz.

 

Žádost o dotaci z PR MPR a MPZ 2015 bude ze strany města podávána na Ministerstvo kultury v týdnu od 10.11.2014 , čímž tedy stále ještě vzniká dostatečný časový prostor pro vyřízení event. chybějících povolení.

Alena Szabová,
odbor investic a údržby města – 16.9.2014