Datum stránky: 11.9.2013

Program regenerace Městské památkové zóny Vimperk 2014

 

Upozorňujeme všechny zájemce z řad vlastníků památkově chráněných nemovitostí či movitých kulturních památek nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk, že je možné přihlásit se k účasti v Programu regenerace MPZ Vimperk na rok 2014. Předpokladem účasti v Programu je vydané závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče k zamýšlené obnově a stavebním úřadem vydané stavební povolení či ohlášení. Podporovány jsou pouze akce nemající charakter modernizace, tj. akce zabývající se uchováním historických a památkových hodnot objektu a v rámci Programu je možné získat příspěvek až do výše 60% nákladů akce.

Zájemci o účast v Programu regenerace MPZ Vimperk v roce 2014 mohou kontaktovat odpovědného pracovníka města Vimperk ( odbor investic a údržby města - Alena Szabová, tel.: 388 402 266, 725 111 854, e-mail: alena.szabova@mesto.vimperk.cz), který jim poskytne podrobné informace a tiskopisy, a je zároveň zpracovatelem hromadné žádosti za celou MPZ Vimperk.

Zájem o účast v Programu je nutné projevit prostřednictvím výše uvedeného kontaktu či osobně nejpozději do konce října 2013.

                                                                                                                      Alena Szabová

                                                                                                                                              odbor investic a údržby města