Datum stránky: 21.1.2019

P R A V I D L A

PRO REZERVACI PRODEJNÍHO MÍSTA NA VIMPERSKOU POUŤ, která se koná ve dnech 1. a 2. června 2019 v parku u Volyňky

1. Správce místního poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.    Odbor investic a údržby Města Vimperk (dále jen „správce“)

1.2.   Adresa sídla: Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk I

2. Zájemce ohlásí správci:

Obchodní firmu / jméno a příjmení, adresu sídla, IČO, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zájemce včetně kontaktu (telefon, mobil, e-mail), druh prodávaného zboží, předpokládanou dobu užívání (počet dní) a výměru (plocha v metrech) prodejního místa, případně požadavek na místo pro auto.


Plocha bude rozměřena na prodejní místa po 2,5 m a každému prodejnímu místu bude přiděleno evidenční číslo.

3. Sazba poplatku:

3.1.    150,- Kč/prodejní místo v sobotu 01.06.2019 (lze si zaplatit více míst)

3.2.    350,- Kč/prodejní místo v neděli 02.06.2019 (lze si zaplatit více míst)

3.3.      50,- Kč/den - prostor pro auto na místě


4. Na základě ohlášení dle odst. 2. budou zájemci zaslány pokyny k platbě poplatku. Do doby zaplacení poplatku nebude zájemci přiděleno prodejní místo.

5. Po zaplacení poplatku bude prodejci zasláno potvrzení s přidělením čísla prodejního místa. Tímto potvrzením se prodejce prokáže při příjezdu na místo konání akce. Potvrzení musí mít prodejce během konání akce vyvěšeno na stánku pro případ kontroly.

Místa budou přidělována s ohledem na termín zaplacení poplatku a druh prodávaného zboží.

Město Vimperk nemá k dispozici vlastní prodejní stánky, které by mohlo pronajímat, a prodejci si musí zajistit vlastní zařízení sloužící pro poskytování prodeje zboží.

6. Připojení k elektrické síti si prodejci zajišťují sami!

7.Rezervování prodejních míst začíná od 01.04.2019 na tel. čísle 388 402 266 případně osobně v kanceláři odboru investic a údržby Města Vimperk.

8.Další informace podá paní M. Kobrová

8.1.    Telefon: 388 402 266

8.2.    Mobil: 778 542 689

8.3.    E-mail: marcela.kobrova@mesto.vimperk.cz