Datum stránky: 1.9.2017

Osvětlení přechodu pro chodce v ulici Sušická

Přechod v ulici Sušická proti bývalé tekomunikační budově byl osvětlen. Díky tomu se zvýší bezpečnost chodců na tomto frekventovaném místě. Nejvýhodnější cenu, 211 tisíc korun, za realizaci díla nabídla společnost RENO ŠUMAVA a.s. Většinu nákladů pokryje dotace z Jihočeského kraje ve výši 153 tisíc korun. Osvětlení bylo provedeno instalací dvou stožárů a svítidel nad přechodem.

Při realizaci osvětlení přechodu Jihočeský kraj provedel instalaci bezpečnostních prvků do tělesa komunikace.

 

Josef Mistr
Odbor investic a údržby