Datum stránky: 13.10.2017

Oprava Hřbitovní ulice

Město Vimperk opravilo povrch komunikace v ulici Hřbitovní. Zlepšení stavu této komunikace však vyvolalo řadu otázek ze strany obyvatel města.

Město Vimperk se rozhodlo připravit projekt celkové rekonstrukce této komunikace včetně prodloužení kanalizace a výstavby nového chodníku a parkoviště podél sportovně rekreačního areálu Vodník v úseku od hřbitova po křižovatku se silnicí II/145.

V lednu 2015 byla uzavřena smlouva o dílo na zajištění projektové dokumentace a stavebního povolení na tuto stavbu a přes veškeré úsilí projektanta jsme se nedostali ani ke konečné verzi projektové dokumentace pro územní řízení. Nejdříve muselo Město Vimperk získat do svého vlastnictví pozemky pod stavbu nového chodníku, pak musela být na dotčené území vypracována územní studie a v současné době se řeší námitky dotčených vlastníků, které byly podány v rámci územního řízení.

Město Vimperk jedná s projektantem o změně zadání tohoto projektu, který bude řešit pouze kanalizaci a parkoviště bez chodníku.

Stav průběhu územního řízení byl důvodem rozhodnutí Města Vimperk provést tedy v ulici Hřbitovní alespoň opravu povrchu komunikace.

Na závěr chceme upozornit řidiče, že opravou povrchu komunikace se nezměnily dopravní předpisy pro tuto místní komunikaci, takže je nutné, aby zde i nadále jezdili s největší opatrností, protože komunikace bude využívána chodci a cyklisty. Žádná dopravní značka (například omezení rychlosti) bez ohleduplnosti nás všech účastníků silniční dopravy nezajistí bezpečnost na komunikacích.

A trocha statistky: Stavební práce provedla společnost STRABAG a.s., oprava stála 2,340 mil. Kč a vlastní stavební práce byly zahájeny v polovině srpna a dokončeny koncem září 2017.


Rada města Vimperk

vodník
vodník
vodník