Datum stránky: 21.7.2017

Obnova dalšího úseku vimperských hradeb

Na letošní rok byla administrativně připravena realizace opravy dalšího úseku vimperského městského opevnění a tentokrát byl pro opravy vybrán úsek opevnění nacházející se v jižním svahu pod zámkem a který svou linií kolmo přiléhá k Pivovarské ulici v blízkosti křižovatky s ulicí Podzámčí. S využitím Programu regenerace městské památkové zóny Vimperk se podařilo zajistit této stavební akci, která představuje práce v celkové hodnotě 237.867,-Kč vč DPH, finanční podporu Ministerstva kultury ve výši 98.000,-Kč. Úspěšným uchazečem o realizaci této zakázky se stala stavební firma TVInvest, s.r.o. z Vlachova Březí, která v příštím týdnu práce na obnově zmíněného úseku městského opevnění zahájí.

Unikátně dochované pozůstatky vimperského městského opevnění pocházejícího z konce 15. století mají nesmírnou historickou hodnotu a jejich záchrana či obnova patří k prioritám v oblasti péče o stav místní Městské památkové zóny. Nelze přitom opomenout, že Městské opevnění ve Vimperku jedinečným způsobem dotváří architektonickou podobu historického jádra města a Vimperk by bez svých dominantních bašt a pohledově exponovaných linií hradeb nebyl tím Vimperkem, který známe a který je mnohými návštěvníky města právě pro svou neotřelou a výjimečnou podobu starého města obdivován.

 

Alena Szabová
odbor investic a údržby