Odbor investic a údržby - archiv úřední desky

Dokument zveřejnění sejmutí
Program regenerace MPZ Vimperk na rok 2019 [PDF 291 kB]8.2.201921.2.2019
Plán zimní údržby pro rok 2018/2019 [PDF 82 kB]9.11.201810.12.2018
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - „Vimperk, bytové domy – instalace a montáž ústředního topení a vodovodních rozvodů – eRTN a vodoměry“ [PDF 194 kB]9.7.20186.8.2018
DOTAČNÍ PROGRAM - PROGRAM REGENERACE MPZ VIMPERK 2018 [HTM 448 B]31.1.201820.2.2018
Plán zimní údržby pro rok 2017/2018 [PDF 397 kB]10.11.201727.11.2017
Územní studie na "veřejné prostranství Vimperk - ulice 1. máje a Pivovarská" [PDF 471 kB]21.6.201731.3.2018
Program regenerace MPZ Vimperk [HTM 599 B]27.1.201720.2.2017
veřejná zakázka - "ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk - rekonstrukce sociálních zařízení -pavilon D3" [PDF 26 kB]18.1.201714.2.2017
Výzva k podání nabídky - Zadávací dokumentace - „Stavební úpravy objektu nemocnice Vimperk – zateplení části fasády – I. a II. etapa“ [PDF 78 kB]2.12.201616.1.2017
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - „Přístavba osobního výtahu k objektu Nad Stadionem č.p. 484 - II“ [PDF 77 kB]16.11.20169.1.2017
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - „Vimperk, ulice Klostermannova č.p. 367 – výměna oken a výloh“ [PDF 78 kB]11.10.201624.10.2016
Výzva k podání nabídky - Přístavba osobního výtahu k objektu Nad Stadionem č.p. 484 [PDF 75 kB]10.8.201629.8.2016
"Veřejná zakázka malého rozsahu - Klubovna pro seniory a zázemí, Sklářská 399, Vimperk" [PDF 34 kB]30.6.201627.7.2016
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - "Vimperk - oprava komunikací a chodníků 2016" [PDF 78 kB]13.4.201629.4.2016
Město Vimperk vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou dle vnitřní směrnice č. 1/2014 - "Veřejná zakázka malého rozsahu - Vimperk,osada Lipka - novostavba hřiště" [PDF 116 kB]7.4.201626.4.2016
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - „Vimperk, ulice K Rokli č.p. 494, 495 a 496 a ulice Luční č.p. 498, 499 a 500 – výměna balkonů“ [PDF 78 kB]31.3.201619.4.2016
Město Vimperk vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou dle vnitřní směrnice č. 1/2014 - "Chodník - Vimperk, ul.Družstevní" [PDF 69 kB]16.3.20161.4.2016
Město Vimperk vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou dle vnitřní směrnice č. 1/2014 - "Vimperk, kanalizační řad v ulici Zámek, I. etapa - stavební práce" [PDF 78 kB]9.2.201624.2.2016
„Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2016“ [HTM 1 kB]3.2.201618.2.2016
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - "Revitalizace areálu hřbitova - rozptylová loučka" [PDF 57 kB]3.12.201518.12.2015
Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) - "Vimperk, ulice Pivovarská - chodník" [PDF 169 kB]25.8.201510.9.2015
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - „Vimperk, ulice Nad Stadionem č.p. 484 – výměna oken“ [PDF 75 kB]5.8.201525.8.2015
Výzva k podání nabídky - "Nákup sněžné rolby pro úpravu a údržbu běžeckých tratí" [PDF 186 kB]22.7.201511.8.2015
Výzva k podání nabídky - „Konsolidace IT infrastruktury a nové služby Města Vimperk III.“ [PDF 449 kB]3.6.201519.6.2015
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace- „Vimperk, ulice Mírová č.p. 431 a 434 – výměna oken“ [PDF 75 kB]3.6.201523.6.2015
Město Vimperk vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou dle vnitřní směrnice č. 1/2014 - "Vimperk, ul. 1. máje - odstranění stavby p.č. 579/1 a 579/2 a část stavby p.č. 577" [PDF 79 kB]27.5.201512.6.2015
Výzva k podání nabídky - "Vimperk - oprava komunikací a chodníků 2015" [PDF 74 kB]19.5.20155.6.2015
Výzva k podání nabídky - „Konsolidace IT infrastruktury a nové služby Města Vimperk II.“ [PDF 407 kB]13.4.201529.4.2015
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - Plynofikace stávajícího objektu náměstí Svobody č.p. 8 Vimperk [PDF 108 kB]1.4.201521.4.2015
Výzva k podání nabídky na zhotovitele stavby v zadávacím řízení konaném mimo zákona č.137/2006 Sb. - Obnova fasády městské zvonice ve Vimperku [PDF 1.61 MB]12.2.201527.2.2015
Výzva k podání nabídek - Poskytnutí služeb – úvěr na zajištění financování akce Zateplení ZŠ Vimperk [PDF 560 kB]27.11.20145.12.2014
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE - „Zateplení šaten zimního stadionu Vimperk“ včetně dodatečných informací č. 1, 2 a 3 [PDF 316 kB]21.11.201415.12.2014
Veřejná zakázka "Zateplení ZŠ Vimperk " - info [PDF 267 kB]14.11.20148.12.2014
Město Vimperk vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou dle vnitřní směrnice č. 1/2014 - "Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce" [PDF 185 kB]5.11.201421.11.2014
Výzva k podání nabídek - Administrace zadávacího řízení na akci "Zateplení ZŠ Vimperk" [PDF 144 kB]25.9.201429.9.2014
Město Vimperk Vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby - „Administrace zadávacího řízení na akci „Zateplení šaten zimního stadionu Vimperk“ [PDF 105 kB]25.9.20141.10.2014
Poptávka PD k realizaci na akci Hromosvod ZŠ Smetanova 405,Vimperk [PDF 31 kB]8.9.201416.9.2014
Město Vimperk vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou dle vnitřní směrnice č. 1/2014 -"Vimperk, ulice Nad Stadionem č.p. 199 – úprava stávající a dodávka nové výměníkové stanice včetně teplovodní přípojky" [PDF 201 kB]2.9.201419.9.2014
Výzva k podání nabídky - "Prodloužení STL plynovodu Náměstí Svobody Vimperk" [PDF 80 kB]28.8.201412.9.2014
Poptávka na zrealizování procesu Zadávacího řízení (VŘ) na akci Zateplení šaten zimního stadionu Vimperk [PDF 37 kB]21.8.201427.8.2014
Poptávka na zrealizování procesu Zadávacího řízení (VŘ) na akci Zateplení ZŠ Vimperk [PDF 38 kB]21.8.201427.8.2014
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - "Vimperk, ulice Luční č.p. 498 - 500 – výměna oken" [PDF 111 kB]31.7.201419.8.2014
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - „Vimperk, ulice K Rokli č.p. 494 - 496 – výměna oken“ [PDF 114 kB]25.6.201422.7.2014
Město Vimperk vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou dle vnitřní směrnice č. 1/2014 - "Vimperk, ulice Pivovarská - kanalizace u GaSOŠE Vimperk" [PDF 206 kB]29.5.201413.6.2014
Město Vimperk vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou dle vnitřní směrnice č. 1/2014 - "Výměna střešní krytiny na objektu MěKS Vimperk" [PDF 194 kB]20.5.201410.6.2014
Město Vimperk vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou dle vnitřní směrnice č. 1/2014 - Vimperk - oprava komunikací a chodníků [PDF 53 kB]19.5.20143.6.2014
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - II. a III. etapa rekonstrukce šaten a sociálního zařízení tělocvičny ZŠ Smetanova, Vimperk. [PDF 245 kB]12.5.20142.6.2014
Město Vimperk vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou dle vnitřní směrnice č. 1/2014 - "Vimperk ulice Pasovská - Zlatý most - posílení konstrukce" [PDF 186 kB]23.4.201415.5.2014
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - „Vimperk, nové vodoměry pro objekty ve správě Městské správy domů s.r.o.“ [PDF 102 kB]11.3.201427.3.2014
Výzva k podání nabídky - „Vimperk, ZTV Hrabice – technická infrastruktura – PDpPS - veřejné osvětlení, kanalizace splašková, vodovodní řady, kanalizace dešťová, plynovod“ [PDF 98 kB]22.2.201410.3.2014
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE - Vimperk,ulice Pod Homolkou-rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa. Rekonstrukce ulice Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa. [PDF 910 kB]12.2.201428.2.2014
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - Vimperk, ulice Mírová č.p. 458 – výměna oken [PDF 111 kB]18.12.20137.1.2014
Město Vimperk vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou dle vnitřní směrnice č. 1/2012. "Vimperk, ulice - Hřbitovní 313, rekonstrukce 2.a 3. NP - projektové práce" [PDF 185 kB]4.12.201320.12.2013
Město Vimperk vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku Úpravy zahrad u MŠ Klostermannova 365, Vimperk v přírodním stylu pro environmentální výchovu - dodávka herních prvků [PDF 242 kB]6.11.201326.11.2013
Výzva k podání nabídek - "Úpravy zahrad u MŠ Klostermanova 365, Vimperk v přírodním stylu pro environmentální výchovu" [PDF 246 kB]30.9.201317.10.2013
Výzva k podání nabídek - "Úpravy zahrad u MŠ Klostermanova 365, Vimperk v přírodním stylu pro environmentální výchovu" [PDF 244 kB]30.9.201317.10.2013
Město Vimperk vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou dle vnitřní směrnice č.1/2012 - "Vimperk-oplocení víceúčelového hřiště ZŠ Smetanova" [PDF 158 kB]24.9.201311.11.2013
Výzva k podání nabídky - "Vimperk ulice Pasovská - Zlatý most - posílení konstrukce" [PDF 176 kB]31.7.201316.8.2013
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Výměna oken [PDF 114 kB]4.7.201330.7.2013
Výzva k podání nabídek - "Vimperk-ošetření dřevin-naléhavost 1/2013" [PDF 186 kB]25.6.201316.7.2013
"Vimperk - rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Smetanova" [PDF 176 kB]28.5.201313.6.2013
Výzva k podání nabídky - „Rekonstrukce části šaten a sociálního zařízení tělocvičny ZŠ Smetanova Vimperk“ [PDF 185 kB]10.5.201324.5.2013
Výzva k podání nabídek - "Poskytnutí služeb – úvěr na zajištění financování akce Areál vodních sportů Vimperk" [PDF 189 kB]23.4.20139.5.2013
Město Vimperk vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou dle vnitřní směrnice č.1/2012 - "Rekonstrukce hromosvodu ZŠ TGM Vimperk, I. Etapa - uzemnění" [PDF 106 kB]23.4.201314.5.2013
Město Vimperk vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce - "Revitalizace arboreta a letního kina ve Vimperku" [PDF 173 kB]16.4.20133.5.2013
Město Vimperk vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce - "Vimperk,ul.Hraničářská - rekonstrukce místní komunikace" [PDF 184 kB]10.4.20137.5.2013
Veřejná zakázka - obnova technické a dopravní infrastruktury v ulici 1.Máje, Vimperk [PDF 76 kB]27.3.201321.4.2013
Výzva k podání nabídky - „DPP pro město a území ORP Vimperk“ [PDF 345 kB]19.3.20139.4.2013
Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) - "Vimperk-oprava místních komunikací 2013" [PDF 76 kB]5.3.201322.3.2013
Město Vimperk vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu - Výměna oken a vstupních dveří v ZŠ TGM Vimperk [PDF 1.95 MB]25.1.201312.2.2013
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace - „Zřízení bytových jednotek v části objektu č.p. 194 na p.č. 464 ve Vimperku“ [PDF 102 kB]8.11.201230.11.2012
Výzva k podání nabídky - "Vimperk, ulice 1.Máje, Sklářská, K.Weise, Smetanova, Palackého, Čelakovského, Klostermannova rekonstrukce veřejného osvětlení – projektové práce" [PDF 83 kB]20.9.20125.10.2012
Výzva k podání nabídky - Vimperk, Špidrova - demolice objektu na p.č. 1225/34 a výstavba parkoviště na p.č. 1225/34 a 1225/80 [PDF 80 kB]28.8.201214.9.2012
Výzva k podání nabídky - „Vimperk, ulice K. Weise – oprava chodníku před č.p. 390 - 392“ [PDF 94 kB]15.8.201227.8.2012
Výzva k podání nabídky - Vimperk, ulice K. Weise – oprava chodníku před č.p. 390 - 392 [PDF 97 kB]14.8.201231.8.2012
Výzva k podání nabídky - „Vimperk, ulice Zlatá Stezka – Šumavěnka, oprava komunikace“ [PDF 92 kB]7.6.201229.6.2012
Vimperk, úpravna vody Brloh – úpravy technologické linky [PDF 28 kB]9.3.201225.3.2012
Výzva k podání nabídky - Obnova komunikace a chodníků, ulice Na Vyhlídce, Vimperk [PDF 93 kB]8.2.201224.2.2012
Výzva k podání nabídky - MŠ Vimperk Mírová 442 - EI a vnitřní stavební úpravy [PDF 94 kB]1.2.201215.2.2012
Výzva k podání nabídky - ZŠ TGM Vimperk budova 167 - zdravotní instalace [PDF 94 kB]1.2.201215.2.2012
Výzva k podání nabídky - výměna oken v bloku WC - ZŠ TGM Vimperk [PDF 95 kB]19.1.20127.2.2012
Výzva k podání nabídky - Úpravy v Turistickém informačním středisku Vimperk [PDF 96 kB]19.1.20127.2.2012
PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY PRO ROK 2011/2012 [PDF 103 kB]10.11.201130.4.2012
Přehled investičních akcí v roce 2011 [PDF 47 kB]5.8.201131.10.2011
Výzva k podání nabídky - Úpravy v Turistickém informačním středisku Vimperk [PDF 1.42 MB]4.8.201122.8.2011
Výzva k podání nabídky - "MŠ Vimperk - objekt Mírová 442 - MŠ60 - EI a vnitřní stavební úpravy" [PDF 71 kB]9.6.201124.6.2011
Zadávací řízení malého rozsahu na zhotovitele díla "Vimperk, Vodník - kanalizační přípojka" [PDF 111 kB]7.6.201116.6.2011
Zadávací řízení malého rozsahu na zhotovitele díla "Komunikace v ulicích Boubínská, Brigádnická, Nerudova, Rückerova a Tovární ve Vimperku" [PDF 112 kB]7.6.201116.6.2011
Výzva k podání nabídky - "Vimperk - veřejné osvětlení" [PDF 69 kB]27.5.20117.6.2011
Výzva k podání nabídky - "MŠ Vimperk - objekt Mírová 442 - MS60 - EI a vnitřní stavební úpravy" [PDF 2.42 MB]16.5.20112.6.2011
Informace o výsledku výběrového řízení - Výměna podlah ve vybraných učebnách ZŠ TGM Vimperk - budova č.p.167 [PDF 55 kB]13.4.201126.4.2011
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky [PDF 65 kB]7.4.201121.4.2011
Výzva k podání nabídky - Výměna podlah ve vybraných učebnách ZŠ TGM Vimperk - budova č.p. 167 [PDF 2.36 MB]15.3.201130.3.2011
Výzva k podání nabídky „Výměna oken a dveří ve vybraných učebnách ZŠ TGM Vimperk" [PDF 2.73 MB]2.2.201118.2.2011
Obnova vodovodu a kanalizačního sběrače v ul. Špidrova, Pod Homolkou, Hraničářská a Na Vyhlídce po povodni 2009 [PDF 39 kB]24.1.201128.2.2011
Výběrové řízení - Usnesení Rady města Vimperk [PDF 24 kB]20.12.201015.1.2011
Obnova vodovodu a kanalizačního sběrače v ul. Špidrova, Pod Homolkou, Hraničářská a Na Vyhlídce po povodni 2009 [HTM 737 B]9.11.201019.11.2010
PRAVIDLA PRO REZERVACI PRODEJNÍHO MÍSTA NA VIMPERSKOU POUŤ [PDF 151 kB]8.1.20105.6.2010
Výzva k odstranění vozidla [PDF 616 kB]19.1.200719.3.2007

Aktuality

16.7.2019

Upozornění pro vlastníky památkově chráněných nemovitostí nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk

Upozorňujeme všechny vlastníky památkově chráněných objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk, kteří plánují realizaci obnovy svých památek na rok 2020, že pro možnost čerpání dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace MPR a MPZ je nezbytně nutné oznámit svůj zájem o zařazení do citovaného Programu nejpozději do konce října 2019.

14.11.2011

Odbor investic a údržby MÚ Vimperk

archív

Akce ve Vimperku