Archiv aktualit

červen

Město Vimperk - znak

4.6.2020

Obnova objektů kulturního dědictví s využitím dotací Jihočeského kraje

V letošním roce požádalo město Vimperk Jihočeský kraj v rámci dotačního programu Kulturní dědictví o poskytnutí dotace na realizaci výměny střešní krytiny na kapli ve Sklářích a na provedení obnovy kruchty v kostele sv. Bartoloměje. Obě podané žádosti byly úspěšné

duben

Město Vimperk - znak

17.4.2020

Vimperská pouť - zrušena

Vimperská pouť, která se měla konat ve dnech 6. a 7. června 2020 v parku u Volyňky je zrušena z důvodu současné situace a opatření vlády.

březen

Město Vimperk - znak

14.3.2020

Vimperská pouť - Rezervace míst

Z důvodu současné situace, ohledně opatření vlády se odkládá rezervování míst na Vimperskou pouť na 15.4.2020. O případných dalších změnách budeme informovat.

září

Upozornění

12.9.2019

Upozornění

Upozorňujeme občany, že v období od 16.09.2019 do 11.10.2019 bude uzavřen chodník spojující ulici Palackého a ulici Klostermannova.

srpen

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk – Rekonstrukce sociálních zařízení – pavilon U12

14.8.2019

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk – Rekonstrukce sociálních zařízení – pavilon U12

Dne 17.6.2019 se započala poslední část rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Vimperk, Smetanova 405, a to v pavilonu U12. V rámci této rekonstrukce byly provedeny nové rozvody vody a kanalizace, přestavba sociálních zařízení do nových dispozic, ...

Objekt zázemí - úložné boxy ve sportovně rekreačním areálu Vodník

14.8.2019

Objekt zázemí - úložné boxy ve sportovně rekreačním areálu Vodník

V prosinci loňského roku započala v areálu Vodník stavba nového objektu zázemí. V rámci této stavby byl vybudován přístřešek, který slouží jako převlékárna a obsahuje i boxy k bezpečnému uložení osobních věcí návštěvníků areálu.

červenec

Upozornění pro vlastníky památkově chráněných nemovitostí nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk

16.7.2019

Upozornění pro vlastníky památkově chráněných nemovitostí nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk

Upozorňujeme všechny vlastníky památkově chráněných objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk, kteří plánují realizaci obnovy svých památek na rok 2020, že pro možnost čerpání dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace MPR a MPZ je nezbytně nutné oznámit svůj zájem o zařazení do citovaného Programu nejpozději do konce října 2019.

červen

Obnova historických objektů s využitím dotací Jihočeského kraje

5.6.2019

Obnova historických objektů s využitím dotací Jihočeského kraje

S využitím získaných dotací z programů Jihočeského kraje se v letošním roce opět podaří obnovit některé historické objekty, jejichž vlastníkem je město Vimperk.

květen

Finanční prostředky Ministerstva kultury pomohou vimperským památkám

29.5.2019

Finanční prostředky Ministerstva kultury pomohou vimperským památkám

V letošním roce se na území města Vimperk s využitím dotací Ministerstva kultury ČR opět dočkají obnovy některé objekty podléhající památkové ochraně. U těch, které se nacházejí na území Městské památkové zóny, bude obnova podpořena finančními prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

únor

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY VIMPERK Výzva pro rok 2019

7.2.2019

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY VIMPERK Výzva pro rok 2019

Účelem Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk (dále také jen „Program“) je podpora péče o zachování hmotného kulturního dědictví našich předků. Program má podpořit záměry vlastníků nemovitých i movitých kulturních památek nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk, (dále jen „MPZ Vimperk“), jež přispějí k záchraně historicky nejcennějších částí města či jeho nejcennějších movitých součástí.

leden

P R A V I D L A PRO REZERVACI PRODEJNÍHO MÍSTA NA VIMPERSKOU POUŤ, která se koná ve dnech 1. a 2. června 2019 v parku u Volyňky

21.1.2019

P R A V I D L A PRO REZERVACI PRODEJNÍHO MÍSTA NA VIMPERSKOU POUŤ, která se koná ve dnech 1. a 2. června 2019 v parku u Volyňky

7. Rezervování prodejních míst začíná od 01.04.2019 na tel. čísle 388 402 266 případně osobně v kanceláři odboru investic a údržby Města Vimperk.

říjen

Obnova kaple v Křesanově je dokončena

8.10.2018

Obnova kaple v Křesanově je dokončena

Od roku 2015 procházel objekt kaple Nejsvětějších srdcí Panny Marie a Ježíše Krista v Křesanově postupnou rekonstrukcí, jež byla v letošním roce konečně dokončena. Veškerá provedená opatření směřovala zejména k odvodnění a odvlhčení objektu, k zajištění funkčnosti střešního pláště a obnově otvorových prvků, interiéru i fasády. Výměny se dočkalo také vnitřní vybavení kaple sestávající z několika lavic a obřadního stolu.

září

Ukončení základní obnovy historické budovy ZŠ TGM Vimperk

3.9.2018

Ukončení základní obnovy historické budovy ZŠ TGM Vimperk

Každý Vimperák jistě velmi dobře ví o existenci budovy v městském parku, která je jednou ze školních budov ZŠ TGM Vimperk. Jedná se původně o německou dívčí školu pocházející z konce 19.století.

červen

Zahájena rekonstrukce kuchyně v Základní škole T. G. Masaryka ve Vimperku

15.6.2018

Zahájena rekonstrukce kuchyně v Základní škole T. G. Masaryka ve Vimperku

S koncem první červnové dekády ukončila na více než tři měsíce svůj provoz školní kuchyně v Základní škole T. G. Masaryka ve Vimperku. Důvodem této dočasné výluky v provozu kuchyně je zahájení její rekonstrukce, o kterou vedení ZŠ TGM na základě požadavků a připomínek hygieniků i na základě neuspokojivých výsledků různých revizí usilovalo již několik let.

únor

Vimperk - projekt regenerace starého sídliště

22.2.2018

Vimperk - projekt regenerace starého sídliště

Projekt regenerace starého sídliště, byl představena veřejnosti na veřejném projednání tohoto projektu panem Ing. arch. J. Kročákem.

leden

Vyhlášen dotační program města Program regenerace MPZ Vimperk na rok 2018

31.1.2018

Vyhlášen dotační program města Program regenerace MPZ Vimperk na rok 2018

O čerpání finanční podpory z Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk pro rok 2018 mohou až do 20.02.2018 -11.30.hod požádat vlastníci těch nemovitých kulturních památek, které se nacházejí na území MPZ ...

říjen

Zavlažovací systém Fotbalové hřiště – TJ Šumavan Vimperk

13.10.2017

Zavlažovací systém Fotbalové hřiště – TJ Šumavan Vimperk

Dne 1.8. 2017 se započala akce „Zavlažovací systém Fotbalové hřiště – TJ Šumavan Vimperk“. Zavlažovací systém fotbalového hřiště byl navržen podzemním závlahovým systémem 16+8 postřikovačů typu 8005. Systém se skládá z podzemních trubních vedení propojených s výsuvnými postřikovači.

vodník

13.10.2017

Oprava Hřbitovní ulice

Město Vimperk se rozhodlo připravit projekt celkové rekonstrukce této komunikace včetně prodloužení kanalizace a výstavby nového chodníku a parkoviště podél sportovně rekreačního areálu Vodník v úseku od hřbitova po křižovatku se silnicí II/145.

Rekonstrukce a modernizace sportovního zařízení – šatny a sociální zázemí pro zimní stadion ve Vimperku – I. etapa – interiér

10.10.2017

Rekonstrukce a modernizace sportovního zařízení – šatny a sociální zázemí pro zimní stadion ve Vimperku – I. etapa – interiér

Dne 1.6. 2017 se započala rekonstrukce a modernizace sportovního zařízení – šatny a sociální zázemí pro zimní stadion ve Vimperku – I. etapa – interiér. V první etapě této rekonstrukce byly provedeny nové odpady včetně přípojky, nová voda, elektrika, topení, nové zdi, omítky, okna, dveře, nové podlahy včetně gumových krytin, izolace základů a nové vybavení.

Vimperská hasičská zbrojnice v Kaplířově ulici

4.10.2017

Vimperská hasičská zbrojnice v Kaplířově ulici

S koncem září byla ukončena realizace opravy fasády objektu hasičské zbrojnice ve Vimperku, jež zahrnovala kromě oprav a nového nátěru fasády také výměnu dřevěných oken a vstupních dveří, opravu hromosvodu a opravu a nátěry klempířských prvků a garážových vrat.

září

Zrekonstruované zázemí tělocvičny v budově ZŠ TGM Vimperk 1. máje 268 v provozu

21.9.2017

Zrekonstruované zázemí tělocvičny v budově ZŠ TGM Vimperk 1. máje 268 v provozu

Se začátkem příštího týdne se opět naplno rozběhne provoz tělocvičny ve školní budově ZŠ TGM Vimperk č.p.268, který byl na začátku letních prázdnin zastaven z důvodu zahájení rekonstrukce hygienického zázemí a šaten tělocvičny.

Program regenerace MPZ Vimperk 2018

13.9.2017

Program regenerace MPZ Vimperk 2018

Opakovaně upozorňujeme všechny vlastníky nemovitých kulturních památek nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk, že pro možnost čerpání finanční podpory z Ministerstva kultury pro rok 2018 v rámci Programu regenerace MPR a MPZ je nutné oznámit záměr obnovy památkově chráněných objektů odboru investic a údržby města Vimperk , a to nejpozději do 02.10.2017.

Vimperská hasičská zbrojnice se dočká obnovy

5.9.2017

Vimperská hasičská zbrojnice se dočká obnovy

V posledním srpnovém týdnu byly zahájeny práce na stavební obnově obvodového pláště objektu hasičské zbrojnice v Kaplířově ulici ve Vimperku. Veřejnost si zde v uplynulých letech mohla povšimnout špatného a po opravě volajícího stavu fasády, ...

Přechod pro chodce v ulici Sušická

1.9.2017

Osvětlení přechodu pro chodce v ulici Sušická

srpen

Ukončení II. etapy celkové obnovy kaple v Křesánově

31.8.2017

Ukončení II. etapy celkové obnovy kaple v Křesánově

Ukončena obnova dalšího úseku vimperských hradeb

31.8.2017

Ukončena obnova dalšího úseku vimperských hradeb

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk – Rekonstrukce sociálních zařízení – pavilon D3

23.8.2017

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk – Rekonstrukce sociálních zařízení – pavilon D3

Dne 1.6. 2017 se započala rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Vimperk, Smetanova 405, a to v pavilonu D3.

červenec

Obnova dalšího úseku vimperských hradeb

21.7.2017

Obnova dalšího úseku vimperských hradeb

Na letošní rok byla připravena realizace opravy dalšího úseku vimperského městského opevnění, tentokrát byl vybrán úsek nacházející se v jižním svahu pod zámkem.

Zahájení obnovy střešního pláště na hřbitovní kapli Nejsvětějšího srdce Páně ve Vimperku

18.7.2017

Zahájení obnovy střešního pláště na hřbitovní kapli Nejsvětějšího srdce Páně ve Vimperku

S koncem tohoto týdne budou zahájeny práce na obnově střešního pláště kaple Nejsvětějšího srdce Páně na hlavním vimperském hřbitově. Objekt kaple nechal v letech 1909-1912 postavit místní významný podnikatel Johann Steinbrener a Vimperk tak byl prostřednictvím této dominantní stavby obohacen o trvalou a jedinečnou ukázku novogotického slohu.

Autobusová čekárna u nemocnice

14.7.2017

Autobusová čekárna u nemocnice

S ohledem na četné opakující se podněty zejména vimperských občanů byla v rozpočtu města na letošní rok vytvořena rozpočtová kapitola pro účely úhrady nákladů spojeným s instalací čekárny na autobusové zastávce „Vimperk, nemocnice“.

říjen

Aktualita

27.10.2015

Zateplení ZŠ Vimperk

Aktualita

20.10.2015

Stavebně historický průzkum části městského opevnění

Slavnostní předání stavby – Zateplení areálu ZŠ Smetanova

2.10.2015

Slavnostní předání stavby – Zateplení areálu ZŠ Smetanova

Ve čtvrtek 1. 10. 2015 proběhlo, za přítomnosti vedení města Vimperk, zástupců školy a zhotovitele, slavnostní předání stavby – Zateplení areálu ZŠ Smetanova Vimperk.

září

Aktualita

23.9.2015

Dokončena I. etapa obnovy kaple v Křesánově

červenec

Aktualita

15.7.2015

Přístavba hasičské zbrojnice ve Výškovicích

březen

Rezervace míst na Vimperskou pouť začíná již 1.4.2015

23.3.2015

Rezervace míst na Vimperskou pouť začíná již 1.4.2015

Zájemci se mohou hlásit osobně na odboru investic a údržby u pí. Kobrové nebo na telefonním čísle 388 402 266.

únor

Vimperská pouť

16.2.2015

Vimperská pouť

Pravidla pro rezervaci prodejního místa na vimperskou pouť, která se koná ve dnech 30. a 31. května 2015 v parku u Volyňky.

prosinec

Aktualita

19.12.2014

MODERNIZACE MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.MÁJE VE VIMPERKU

říjen

Aktualita

24.10.2014

OBNOVA DROBNÝCH KAMENNÝCH PAMÁTEK VIMPERSKA

Aktualita

10.10.2014

Obnova kaple v Hrabicích

září

Program regenerace Městské památkové zóny Vimperk 2015

16.9.2014

Program regenerace Městské památkové zóny Vimperk 2015

Upozorňujeme všechny vlastníky památkově chráněných objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk na skutečnost, že město Vimperk v rámci péče o stav Městské památkové zóny Vimperk zahájilo práce na přípravě žádosti o dotaci z Programu regenerace MPR a MPZ 2015.

Začala plánovaná oprava Zlatého mostu

1.9.2014

Začala plánovaná oprava Zlatého mostu

Dne 1.09.2014 začala plánovaná oprava Zlatého mostu v ul. Pasovská ve Vimperku. Akce řeší posílení mostní konstrukce vložením ocelových nosníků.

červen

Rekonstrukce autobusové zastávky Vimperk, sídliště

19.6.2014

Rekonstrukce autobusové zastávky Vimperk, sídliště

Upozorňujeme všechny občany, že v období července a srpna proběhne rekonstrukce autobusové zastávky Vimperk, sídliště.

duben

Úprava zahrad u MŠ Klostermannova  365, Vimperk v přírodním stylu pro environmentální výchovu

8.4.2014

Úprava zahrad u MŠ Klostermannova 365, Vimperk v přírodním stylu pro environmentální výchovu

leden

PRAVIDLA PRO REZERVACI PRODEJNÍHO MÍSTA NA VIMPERSKOU POUŤ

20.1.2014

PRAVIDLA PRO REZERVACI PRODEJNÍHO MÍSTA NA VIMPERSKOU POUŤ

září

Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Smetanova

12.9.2013

Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Smetanova

V roce 2013 získalo Město Vimperk finanční podporu z grantového programu Jihočeského kraje – Rekonstrukce stávajících sportovišť, a to ve výši 340.000 Kč. Tyto prostředky byly použity na rekonstrukci stávajícího zcela nevyhovujícího hřiště u ZŠ Smetanova.

Program regenerace Městské památkové zóny Vimperk 2014

11.9.2013

Program regenerace Městské památkové zóny Vimperk 2014

červen

Modernizované mateřské školy ve Vimperku

8.6.2012

Modernizované mateřské školy ve Vimperku

únor

Pravidla pro rezervaci prodejního místa na vimperskou pouť pro rok 2012

12.2.2012

Pravidla pro rezervaci prodejního místa na vimperskou pouť pro rok 2012

listopad

Odbor investic a údržby MÚ Vimperk

14.11.2011

Odbor investic a údržby MÚ Vimperk